Medzi službami, ktoré u nás ponúkame, sú aj protetické riešenia, ktoré esteticky upravujú deštruované zuby, no zároveň riešia aj funkčné problémy súvisiace so stratou jedného, viacerých alebo všetkých zubov.

Na protetické riešenia používame najmodernejšie počítačové technológie, ktoré pracujú s vysokou presnosťou a sú vysoko estetické.

Spolupracujeme s len s najlepšími zubými technikmi, preto dosahujeme najlepšie výsledky.

ZUBNÁ KORUNKA

Aj „biela plomba“ má svoje limity. V prípade straty väčšej časti zuba kazom alebo úrazom je nevyhnutné zub dobudovať pevným materiálom (keramikou) v podobne korunky, ktorá pokrýva celý povrch zuba a vytvára nový plášť na jeho povrchu alebo onlayou, ktorá nahrádza len stratenú časť zuba.

Zubnou korunkou, príp. onlayou je tiež nevyhnutné spevniť tzv. mŕtve zuby (zuby po ošetrení koreňových kanálikov).

Zubné fazety alebo zubné korunky tiež zhotovujeme pri vysoko estetických rekonštrukciách chrupu, s cieľom dosiahnuť estetickú a funkčnú stálosť vášho nového úsmevu.

ZUBNÝ MOSTÍK

Zubný mostík je riešenie využívané pri strate jedného alebo viacerých zubov. Cieľom je dobudovanie stratených zubov fixným zakotvením protetickej náhrady na zuby obklopujúce vzniknutú medzeru.

V súčasnosti je odporúčanejším spôsobom náhrada stratených zubov pomocou koruniek zakotvených na implantátoch, no v prípadoch, kedy nie je možne implantát zaviesť do kosti, ponúkame aj k takéto riešenie.

Zhotovujeme mostíky celokeramické aj staršie kovokeramické.

ZUBNÁ PROTÉZA

Zubné protézy delíme na čiastočné, celkové a hybridné. Pri čiastočných protézach kotvíme protézu na zvyškové zuby pomocou spôn. V súčasnosti sa protézy vyrábajú bez pomoci kovových prvkov, čím je zabezpečená aj estetická stránka.

Celková zubná náhrada je protetická náhrada chrupu, ktorá nahrádza všetky zuby jednej čeľuste. Je teda určená pre bezzubú čeľusť. Je to náhrada vyberateľná, drží v ústach na princípe podtlaku, vznikajúcom medzi sliznicou ústnej dutiny a vnútorným povrchom protézy.

V súčasnosti to nie je pohodlný typ náhrady, preto sa kombinuje pomocou zubných implantátov, na ktorej je protéza fixovaná.

Hybridné protézy sú náhrady, ktoré používame u bezzubých pacientov. Kotvenie protézy zabezpečujú zubné implantáty (resp. mini-implantáty).