Fluoridácia N11 10 €
Paliatívne ošetrenie mliečneho zuba 40 €
Skloionomerná výplň 40 €
Fotokompozitná výplň jednoduchá 40 €
Fotokompozitná výplň zložitá 60 €
Pečatenie trvalého zuba 40 €
Extrakcia mliečneho zuba jednoduchá 50 €
Extrakcia mliečneho zuba zložitá 60 €
Pulpotómia 50 €
Endodontické ošetrenie mliečneho zuba 80-150 €
Termín neošetritelný pacient 20 €

Plomba jednoduchá 80 €
Plomba zložitá 100 €
Plomba komplikovaná 150 €
Priama rekonštrukcia korunky zuba 150 €
Paliatívne ošetrenie 60 €
Použitie MTA od 40 €
Preendodontická dostavba 80 €
V41 Endodontické ošetrenie jednoduché 220 €
V42 Endodontické ošetrenie komplikované od 280 €
Postendodontická dostavba 100 €
Dostavba s použitím FRC 120 €
Zábrus zuba 30 €
Vnútorné bielenie 50 €
Bielenie zubov 200 €
Náhradná náplň bieliaci gel 40 €

Lokálne ošetrenie gingivy 20 €
Dentálna hygiena 60 €
Gingivektómia 50 €
Chirurgické predĺženie korunky zuba 100 €
Chirurgická kyretáž zubov 1 sextant 250 €

Frenulektómia 100 €
Extrakcia jednoduchá 60 €
Extrakcia zložitá 100 €
Chirurgická extrakcia od 150 €
Intraorálna incízia 60 €
Zavedenie implantátu 600 €
Zašitie rany (atraumatické šitie) 50 €
Vhojovací valec 80 €

Celokeramická korunka 320 €
Metalokeramická korunka 220 €
Estetická celokeramická fazeta 320 €
Keramická onlay 320 €
Kompozitná onlay 150 €
Dočasná korunka 60 €
Odtlačok silikónový 50 €
Odtlačok alginátový 10 €
Preparácia zubu na korunku 30 €
Fixácia korunky 20 €
Parciálna snímatelná náhrada od 570 €
Celková snímatelná náhrada od 570 €

Celková anestéza 1 hod. 350 €
Plomba na mliečnom zube od 70 €
Plomba na stálom zube od 80 €
Extrakcia mliečneho zuba od 50 €
Extrakcia stáleho zuba od 80 €