Prečo si zvoliť priesvitný strojček?

Precíznosť v každom kroku. Od skenovania cez návrh liečby až po 3D tlač a tvarovanie alignerov. Pri liečbe odchýlok v postavení zubov preferuje stále viac pacientov i zubných lekárov priehľadný strojček pred tradičnými fixnými strojčekmi a to vďaka nesporným výhodám v porovnaní s klasickou liečbou. Strojček je priehľadný a takmer neviditeľný. Dá sa jednoducho vybrať a neobmedzuje pacienta počas prijímania potravy. Neprekáža pri čistení zubov kefkami či zubnou niťou. Aparát je z priehľadného materiálu, vďaka čomu nikto neuvidí, že nosíte zubný strojček. Navyše umožňuje presnú kontrolu pohybu jednotlivých zubov. Vyrovnávanie postavenia zubov prebieha hneď od začiatku nosenia zubného strojčeka. Postavenie zubov sa upravuje v jednotlivých krokoch liečby. Na každý krok je potrebná jedna sada priesvitných strojčekov. Pre dosiahnutie žiadaného výsledku liečby sa odporúča nosiť strojček 22 – 23 hodín denne.

Priebeh liečby priesvitným strojčekom

  1. Konzultácia

    Počas konzultácie zhodnotíme stav vašich zubov, ďasien a mieru odchýlky v postavení zubov. Zhotovíme fotodokumentáciu a urobíme RTG snímku. Počas prvej konzultácie vyhodnotíme, či ste vhodný kandidát na liečbu priesvitným strojčekom. Zhotovíme odtlačky a následne digitálny sken vašich zubov. Údaje zašleme do nášho centra pre plánovanie liečby. Doba od zhotovenia odtlačkov po vypracovanie návrhu liečebného plánu trvá maximálne týždeň.

  2. Schválenie liečebného plánu

    Po obdŕžaní liečebného plánu vám pri ďalšej návšteve odprezentujeme virtuálny výsledok na 3D animácii cez webovú aplikáciu. Dozviete sa tiež približnú dĺžku liečby, ako aj počet strojčekov potrebných na vašu liečbu. Ak budete s navrhovanou liečbou a jej výsledkom súhlasiť, začneme s výrobou vašich priesvitných strojčekov. Ak s niečím nebudete súhlasiť, liečebný plán prepracujeme.

  3. Odovzdanie strojčekov

    Zubný lekár vám odovzdá prvé sady priesvitných strojčekov a poučíme vás, ako ich správne nosiť. Ak je to súčasťou liečebného plánu, na zuby sa adaptujú estetické plastové úchyty (tzv. attachmenty). Tie pomáhajú pri niektorých výraznejších pohyboch zubov. Doba od odsúhlasenia liečebného plánu po vyhotovenie a odovzdanie prvých priesvitných strojčekov trvá približne 2 týždne. Počet a frekvencia ďalších návštev závisí od dĺžky a priebehu vašej liečby.

Neviditeľný strojček MojakDental verzia 1
Neviditeľný strojček MojakDental verzia 2
Neviditeľný strojček MojakDental verzia 3