Celková anestézia je proces, ktorý pozostáva z niekoľkých krokov. Súčasťou anestézie je premedikácia, to znamená príprava pacienta na anestéziu a na operáciu, ktorá ho zbaví strachu a znižujú riziko vzniku komplikácií. Aby sa predišlo traumatizujúcim zážitkom, v úvode celkovej anestézie sa začne vdychovať inhalačné anestetikum tvárovou maskou a až po uspatí sa zabezpečí vnútrožilový prístup. Pacient má počas anestézie monitorované všetky životné funkcie a po jej ukončení zotrváva pod dohľadom anestéziológa počas nevyhnutne potrebnej doby. Výhody celkovej anestézie dominujú predovšetkým u pacientov s nezvládnuteľným strachom z ošetrenia, u detí a u pacientov s mentálnym postihnutím.

POKYNY PRED A PO ANESTÉZII

  • Súčasťou celkovej anestézie sú aj predoperačné vyšetrenia, ktoré nemôžu byť staršie ako tri týždne. Okrem toho by ste pred uspaním nemalo šesť až osem hodín jesť ani piť, šesť hodín fajčiť či dvadsaťštyri hodín požívať alkoholické nápoje. Dámy by sa mali vyhnúť laku na nechty a mejkapu a všetci by si mali zabezpečiť sprievod dospelej osoby.
  • Po celkovej anestézii je zas nevyhnutné, aby sa pacient v priebehu dvadsaťštyri hodín aktívne nezúčastňoval cestnej premávky. Z ambulancie odíde v sprievode dospelej osoby a rovnako si zabezpečí dohľad dospelej osoby.
Celkova anastezia MojakDental