RTG vyšetrenie je veľmi dôležitá súčasť komplexného a detailného stomatologického vyšetrenia. Vznik väčšiny anomálií v ústnej dutine nie je možné odhaliť bežnou vizuálnou kontrolou, preto je potrebné pre dosiahnutie účelu preventívnej prehliadky, vykonať vyšetrenie RTG prístrojom. Vďaka nemu ošetrujúci lekár dokáže dôkladne zhodnotiť aktuálny stav chrupu a navrhnúť efektívny liečebný plán.

BITEWING snímka

Bitewing alebo medzizubná záhryzová snímka zobrazuje medzizubné priestory najmä v zadnom úseku chrupu. Medzizubné kazy často pri bežnej prehliadke nevidno, preto je vhodná pravidelná kontrola pomocou RTG a Bitewingové snímky ich odhalia už v samom začiatku.

V súčasnosti používame v našich ambulanciách najmodernejšie digitálne RTG prístroje s vysokým rozlíšením a minimálnou dávkou žiarenia.

CT snímka

CT najčastejšie využívame pri plánovaní ošetrení zubnými implantátmi a pri komplikovaných chirurgických zákrokov.

Pre správny výber a zavedenie vhodného implantátu je potrebná presná informácia o množstve a kvalite kosti, o polohe dna čeľustnej dutiny či priebehu dôležitých nervov. Vďaka tomu môže implantológ zvoliť ideálnu veľkosť dentálneho implantátu a smer jeho zavedenia tak, aby sa všetkým týmto štruktúram bezpečne vyhol. Ak má lekár viac informácií, samotný výkon je rýchlejší, jednoduchší a bezpečnejší.